FORMO

Dit deel van de site gaat over FORMO bouwstenen. Oorspronkelijk wordt het bouwsysteem 'FORMO-System' of 'FORMO-Bausystem' genoemd. Deze laatste benaming verteld twee dingen: FORMO is afkomstig uit Duitsland (voormalige DDR) en het is speelgoed voor modelbouw.

De historie van FORMO is turbulent. Begonnen als privé onderneming is het later tot staatsbedrijf omgevormd en na de val van de muur is later ook het bedrijf 'gevallen'. Om in 2003 voorzichtig aan een nieuwe start te beginnen. Uit de beschikbare bronnen komt het volgende historische beeld naar voren.

GebeurtenisJaar
Aanmelding Patent Bausteinen und Dachkonstruktionen. [Bk]1957
Oprichting van Gothaer Kunststoffverarbeitung W. u. H. Wind. [Bk]1958
Aanmelding Patent Grund- und Fundamentplatten. [Bk]1958
Plasteck naar FORMO hernoemd.1970 of eerder
Omvorming tot staatbedrijf, de VEB Gothaer Kunststoffverarbeitung. [Bk]
(VEB = VolksEigener Betrieb)
1972
Val van de muur.1989/1990
Gothaer Kunststoffverarbeitung naar Gothaer Kunststofftechnick hernoemd. [Bk]1993 ?
Einde van FORMO produktie ?1993 ?
Herstart als FORMO system. [IW] [Fs]2003

Vorm zonder toekomst (oorspronkelijke titel: Form (o)hne Zukunft) [Bk]

Werner Wind
Herinneringen van een Thuringer fabrikant
(Gedeeltelijke tekst)

... op 1. Juli 1958 ...

Eeste stappen in de speelgoedbranche...

Op genoemde datum, richtte ik het bedrijf
Gotha kunststofverwerking W. en H. Wind op,
Gotha, Annastraße 8. Reeds in 1956 had
ik kennis van de productie van hout,
steen, en plastic kits verkregen. Mij wa-
ren daarbij ten minste 10 tot 11 verschillende
uitvoeringen bekend. Dus ik meldde
op mijn naam op 12 april en 3 augustus
1957, de bouwstenen en de dakstructuur
en 18 Augustus 1958 de grond- en funda-
metplaten van een plastic constructie set als
uitsluitingspatent aan. Deze was reeds vanaf 1956/57
gemaakt onder de naam Plasteck.
In de DDR verwachtten kinderen en ouders, na-
dat ze door familie en de media over
Lego hadden geleerd, ook een dergelijke speelgoed.
...
Tot 1970 bereikte de intussen tot Formo
hernoemde bouwdozen met de plastic bouw
stenen naast PEBE (bedrijf Paul Berhardt, Bad
Kösen), de grootste productie-volume in de
DDR. Onze bouwstenen waren heel populair.
...

_____
Vertaald met vertalen.nu en hier en daar vrij aangepast. [Aut]

Documenten

Technische tekening van Formo-steen [Bk]

Dit dokument lijkt gedateerd te zijn 14 november 1972.

Grondbouwelement - Hele steen -   1.1.2.4
Steen normale hoogte met 2 x 4 nokken

Werkstof
Polystyrol
Hele steen
Maatstaf 2:1
B - GaS - 72

_____
Vertaald met vertalen.nu en hier en daar vrij aangepast. [Aut]

Beoordeling van Formo en PeBe door de „Plastlenkstelle” van de DDR, 1972 [Bk]

Dit dokument is gedateerd 11 dec. 1972.

VEB Gothaer Kunststoffverarbeitung
Bedrijfsleider
Collega Wind

58    G o t h a
Kastanienallee 4

Standaardisatie van plastic kits

Geachte collega Wind!

Hieronder geef ik U mijn mening aangaande uw bouw-
dozensysteem.
Het materiaal gebruikt voor "FORMO" - en "PEBE" type is bij ons
getest.
Hieruit blijkt bij het systeem "FORMO" een 25 tot 45% minder
materiaalgebruik per afgewerkt deel, afhankelijk van het aantal nokken per
steen dan in het systeem "Pebe".

De materiaaleconomie spreekt zo duidelijk in het voordeel van het systeem "FORMO".

Daar ook de DAMW, afdeling hout- en cultuurgoederen in een
ons gegeven beoordeling van een hoge speelwaarde en variabele?
toepasbaarheid van het systeem "FORMO" bevestigen, beschouw ik het als
vereist (de materiaal-economische factoren alleen geven hier
nu al de uitslag), de voorgestelde standaardisatie van deze
bouwspeelgoedtypes naar de volledige toepassing van de
Systeem "Formo" te bedienen.

Voor de productie van reserve-werktuigen en verderontwikkelingen vraag
ik echter als gevolg van de gespannen werktuigsituatie, de mogelijkheden
van toepassing uitwisselbare vorm-mallen (niet precies dezelfde
vorm-mallen bij te dragen, maar ook van 1 x 2 tot 2 x 2
en 3 x 2 en andere bouwsteengrootten, vergelijkbaar met de huidige
productie) volledig te gebruiken.

Het staat u bij deze vrij, mijn mening van de productgroep
Plastic speelgoed, en de werktuigbalancering DAMW ter be-
schikking te stellen en vraag u, mij over de voortgang in te
lichten.
Met socialistische groet !
F.d.R.d.A.gez. P u p p e

_____
Vertaald met vertalen.nu en hier en daar vrij aangepast. [Aut]


Ads

Leggodt.nl____________________
© 2007-2021 Leggodt.nlKvK 81575300 | Contact