Producten

Wat zijn nu eigenlijk de producten van LEGO®? In algemene zin kunnen tot de producten van LEGO® gerekend worden sets en onderdelen, catalogi, boeken, instructies en verpakking. Daarnaast zijn er nog vele aanverwante en specifieke producten zoals bedrukte kleding, computerspellen, sleutelhangers, etc.

Wat ons op deze pagina's interesseert zijn voornamelijk de catalogi: welke producten zijn vermeld in welke catalogi, voor hoelang en voor welke prijs. We kijken hierbij primair naar (Nederlandse) catalogi vanaf 1957. Behalve overwegend sets komen hier ook (ideeën) boeken in voor, en soms losse onderdelen (ramen en deuren).

Voor het ontwerp van de onderliggende database-structuur maken we gebruik van de Unified Modelling Language (UML), een specificatietaal waarmee objecten en onderlinge relaties grafisch weergegeven kunnen worden. Met deze specificaties krijgen we inzicht in hoe de producten van LEGO® aan elkaar gerelateerd zijn. Centraal uitgangspunt bij het ontwerp zijn de catalogi, hierin worden vrijwel alle producten vermeld.

We onderscheiden een catalogus (Catalog) en daarmee samenhangend vermeldingen (CatalogEntry) in deze catalogus. De onderlinge relatie is dusdanig dat er meerdere vermeldingen in een catalogus kunnen staan, en ook alleen in déze catalogus. Een catalogusvermelding is daarmee uniek voor een catalogus.

Een catalogus, een set, onderdelen, etc. zijn alle producten (Product). Hierbij heeft een set een bijzondere relatie met producten: het bestaat zelf weer uit een of meerdere producten.

Uit bovenstaande volgt dat een catalogusvermelding (CatalogEntry) verwijst naar een product: in de meeste gevallen is dit een set, soms een boek of los onderdeel maar het zou ook evengoed verpakking of instructies zijn (al zal dat niet gauw gebeuren).

Met deze entiteiten en onderlinge relaties is het centrale ontwerp wel bepaald. Behalve dat er natuurlijk specifieke gegevens vastgelegd moeten worden bij elke entiteit, zoals de titel van een boek of catalogs en de prijs bij een catalogusvermelding, zijn er nog de taalafhankelijkheid en kleurvariatie vorm te geven.

Elk product kan ofwel taalonafhankelijk zijn (geen taal) of 1 of zelfs meerdere talen bepaald zijn. Catalogi komen voor zonder taal, met 1 maar ook met meerdere talen. Hetzelfde geldt voor instructies, verpakking, boeken en sets en ook onderdelen hoewel waarschijnlijk in veel mindere mate, maar denk bijvoorbeeld aan bedrukte onderdelen met een bepaalde tekst.

Met name onderdelen zullen een bepaalde kleur hebben, andere producten waarschijnlijk niet of sporadisch. Catalogusvermeldingen echter komen geregeld voor met kleuraanduidingen, bijvoorbeeld een set ramen verkrijgbaar in kleuren rood en wit.

Het gehele ontwerp tot nu toe is onafhankelijk van LEGO® en kan ook voor een willekeurig ander merk gelden. De link naar een merk wordt gemaakt via product: een product is van 1 bepaald merk (of het is onbekend).

Vanuit een product willen we kunnen refereren aan hetzelfde product op een andere site. Dit kunnen er meerdere zijn, voor LEGO® in elk geval BrickLink en Peeron.

Dit alles resulteert in een centraal ontwerp zoals hier weergegeven. Details zijn weggelaten zodat het nog enigszins overzichtelijk is. Het is een ontwerp vanuit het perspectief van de consument van LEGO® zoals deze de producten ziet en gebruikt. (Een ontwerp vanuit de producent zal er waarschijnlijk heel anders uitzien.) Voor een website die LEGO® beschrijft als gebruiker en voor gebruikers is dit model voldoende om de informatie te kunnen verwerken en presenteren. Presentaties van deze informatie, benaderbaar vanuit het optiemenu, zijn:

 • Catalogi
  • Boeken (voorkomend in catalogi)
  • Sets (idem)
  • Onderdelen (idem)
  • etc.
 • Boeken
 • Sets
 • Onderdelen
 • etc.


Ads

your logo here?
Leggodt.nl____________________
© 2006-2024 Leggodt.nlKvK 81575300 | Contact